محمد گنجی

محمد گنجی . فیزیک باهوشانه

 

مولف ۳۲ عنوان کتاب فیزیک از انتشارات منشران ، آیندگان ، اندیشه فائق ، بیست ، شبقره و…

تدریس در شهرهای : تهران . کرج . شهر ری . دماوند . اسلامشهر . قزوین . تاکستان . ابهر . اردبیل . نهاوند . تبریز . مراغه . اصفهان . شهر کرد . شیراز . مرودشت . کرمان . مشهد . کیش